پرینتر سه بعدی Quantum 2035

  • سایز پرینت: 35×20×24 سانتی متر
  • تعداد نازل: 1 (MK 9)
  • ضخامت لایه‌ها: 60 تا 400 میکرون
  • مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

بیشتر...

قیمت  : 3,600,000 تومان

پرینتر سه بعدی Quantum 2035

  • سایز پرینت: 35×20×24 سانتی متر
  • تعداد نازل: 1 (MK 9)
  • ضخامت لایه‌ها: 60 تا 400 میکرون
  • مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

بیشتر...

قیمت : 3,600,000 تومان

راد